Opravy elektroinstalací

Opravy elektroinstalací provádíme po konzultacích a shlédnutí daného vozidla. Jedná o velmi specifickou opravu, která se dělí podle značek vozidla a typu opravy. Vzhledem k tomuto faktu jsme schopni některé opravy provést na počkání a některé zaberou mnohem více času. Diagnostika dané opravy je samozřejmostí.

Cena: dle rozsahu prací